Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Dwutygodnik Stefanii Grodzieńskiej „Żona”

1

Czytaj
Z cyklu małżeńskiego
’46
Numer 23/1946
Strona 24