Page 1 8FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Ciesz się latem!

Letni „Przekrój” dostępny w sprzedaży! W nowym numerze piszemy o szacunku dla wszystkich istot – ludzkich i pozaludzkich. Ponadto zastanawiamy się nad zmierzchem antropocenu, poznajemy południe Afryki i zgłębiamy temat ego: czym tak naprawdę ono jest i jak je poskromić?

Kup letni „Przekrój”

188 stron do czytania przez trzy miesiące. „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do przeglądania. Zamów i ciesz się lekturą – tylko tutaj w niższej cenie. Sprawdź!

Regulamin

Regulaminy

Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl

 

I. Definicje

 

1. Czasopismo Przekrój – kwartalnik Przekrój.

 

2. Konto Użytkownika - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, wymienionych w Regulaminie.

 

3. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Przekrój za pośrednictwem poczty elektronicznej polegająca na cyklicznym dostarczaniu Klientom informacji handlowych.

 

4. Okres Prenumeraty – okres przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej.

 

5. Prenumerata Autoodnawialna – forma usługi Prenumeraty Cyfrowej świadczona, na życzenie Użytkownika, przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty.

 

6. Prenumerata Cyfrowa – co do zasady płatna usługa świadczona przez Przekrój drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu treści Czasopisma Przekrój oraz Strony.

 

7. Przekrój – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318; wydawca i podmiot prowadzący Stronę.

 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

9. Strona – strona internetowa wraz z podstronami w domenie www.przekroj.pl.

 

10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 

 

II. Postanowienia wstępne

 

1. Usługi udostępniane na Stronie mają charakter odpłatny lub nieodpłatny. Poza tym korzystanie z konkretnych usług udostępnionych na Stronie, np. z Newslettera lub dostępu do części płatnych, może wymagać rejestracji użytkownika.

 

2. Umożliwianie korzystania ze Strony jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Przekrój na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Przekrojem oraz na podstawie Regulaminu.

 

3. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone na Stronie, z wyłączeniem usług regulowanych przez odrębne regulaminy. Przekrój określa na Stronie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

 

4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Strony powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony w zakresie niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku konieczności zarejestrowania się, użytkownik, dokonując rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.

 

5. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Strony są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

 

 

III. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo


 

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 

a) połączenie z internetem (przewodowe lub bezprzewodowe);
 

b) używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;


c) włączona obsługa Javascript i zapisu plików Cookies;


d) korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px.

 

2. Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.

 

3. Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony Internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

 

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 

 

IV. Strona (zawartość)

 

1. Celem Strony jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Czasopiśmie Przekrój oraz na Stronie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych Czasopisma Przekrój, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 18003 oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności cyfrowe wydanie Czasopisma Przekrój oraz archiwum Przekroju.

 

2. Wszelkie prawa do Strony należą do Przekroju, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Przekroju lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Przekrój na Stronie.

 

3. Strona w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 

4. Korzystanie przez użytkowników ze Strony oraz z materiałów rozpowszechnianych na Stronie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 

5. Każde inne wykorzystanie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Przekroju lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Strony i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych na Stronie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Strony i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 

6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych na Stronie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

 

V. Newsletter

 

1. Newsletter – umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta niezwłocznie z chwilą:

 

a) zapisania się na usługę Newsletter poprzez wprowadzenie adresu e-mail w polu umieszczonym w stopce Strony Internetowej Przekroju – www.przekroj.pl – zatytułowanej „Newsletter” bądź wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera podczas wypełniania formularza Konto poprzez zaznaczenie stosownego pola;

 

b) wyrażenia zgód na:

i. przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Administratora;

ii. przesyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną;

iii. wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954); następnie po utrwaleniu ww. zgody poprosimy o jej potwierdzenie;

iv. przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu podmiotów trzecich;

 

c) wybrania sposobu wykonania usługi Newsletter, tj.:

– drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej; lub

 

2. Wyrażenie zgód wymienionych w pkt V.1.b.i-iii jest konieczne, aby móc otrzymywać Newsletter.

 

3. Wyrażenie zgody wymienionej pkt V.1.b.iv jest fakultatywne. 

 

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Przekroju, szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internet@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. Po dokonaniu rezygnacji podany adres e-mail zostanie usunięty, o ile nie zostanie wyrażona w sposób wyraźny zgoda na dalsze korzystanie z danych osobowych w innych celach bądź dalsze korzystanie z danych nie zostanie zastrzeżone przez Przekrój w ustawowo dozwolonych przypadkach – w takiej sytuacji Przekrój niezwłocznie poinformuje o tym Klientów.

 

 

VI. Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu

 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych Towarów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z Klientami w celach reklamowych. Przesyłki reklamowe będą dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na zlecenie Przekroju przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu powierzone Przekrojowi dane. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo sprzeciwu wobec zachowywania i wykorzystywania danych Klienta poprzez przesłanie wiadomości na adres: internet@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

 

VII. Prenumerata Cyfrowa – postanowienia wstępne

 

1. Prenumerata to usługa polegająca na udostepnieniu treści Czasopisma Przekrój oraz treści Strony w Okresie Prenumeraty, przy czym przy Prenumeracie Autoodnawialnej treści udostępniane są na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.

 

2. Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej nie jest ograniczone terytorialnie.

 

3. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 

a) posiadają Konto (Użytkownikowi, który nie ma Konta zostanie ono założone po podaniu adresu e- mail: w procesie zakupu Prenumeraty Cyfrowej za pośrednictwem Strony;

b) zaakceptują Regulamin;

c) zakupią Prenumeratę Cyfrową lub otrzymają do niej dostęp na innych zasadach przewidzianych przez Przekrój;

d) spełniają wymaganie techniczne określone w punkcie II.6 Regulaminu.

 

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej jest świadczona przez Przekrój.

 

Dane kontaktowe:

Adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa;

Adres e-mail: internet@przekroj.pl

 

VIII. Zasady zakupu Prenumeraty Cyfrowej

 

1. Aby zakupić Prenumeratę Cyfrową za pośrednictwem Strony należy złożyć na Stronie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”, następnie kliknięcie „Przejdź do koszyka i sfinalizuj zakup”, następnie wypełnienie formularza przejście do koszyka”, "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 18 lat.

 

2. Użytkownik, który zakupił Pakiet wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność systemem PayU lub systemem Paypal. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni   od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Prenumeraty Cyfrowej wygasa.

 

3. Prenumerata Cyfrowa zakupiona za pośrednictwem Strony zostanie udostępniona Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika Prenumerata Cyfrowa zostanie mu udostępniona przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Przekrój potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Przekroju za pośrednictwem Operatora Płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty). Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie, Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Pakietu do dnia odstąpienia.

 

4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej w formie Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona o ile Użytkownik przy zakupie zaznaczy opcję autoodnowienia. Zaznaczając opcję autoodnowienia Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez Przekrój w systemie PayU lub systemie PayPal ceny za kolejne Okresy Prenumeraty w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.

 

5. Płatność za kolejne Okresy Prenumeraty, w ramach Prenumeraty Autoodnawialnej jest realizowana poprzez pobranie przez Przekrój ceny za kolejny Okres Prenumeraty. Cena za kolejny Okres Prenumeraty jest pobierana nie wcześniej niż 48 h przed i nie później niż 24h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 

6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia poprzez odznaczenie opcji autoodnowienia na swoim Koncie, nie później niż 48 h. przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty.

 

7. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Przekrój potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

 

 

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 

1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

 

2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na Prenumeratę Cyfrową Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Przekrój o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: internet@przekroj.pl lub na adres pocztowy Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

 

5. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.

 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Prenumeratę Cyfrową zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Przekrój został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

 

7. Jeżeli Prenumerata Cyfrowa została udostępniona Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Pakietu.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Przekrój dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Strony i poszczególnych usług dostępnych na Stronie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Strony lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Przekroju.

 

2. Przekrój zastrzega sobie czasowe wyłączanie Strony w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Strony.

 

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony, w tym związane z korzystaniem z Prenumeraty Cyfrowej, zakupem, dokonaniem płatności itp. winny być zgłaszane na adres e-mail: internet@przekroj.pl lub na adres pocztowy Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Przekrój w ciągu 14-stu dni od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym). Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

5. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Strony winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: internet@przekroj.pl.

 

8. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Strony tj. od dnia 27.03.2019 roku.


 

9. Przekrój zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Strony.

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu


Adresat: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa

Adres e-mail: internet@przekroj.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej

Data zamówienia .................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................

Adres konsumenta(-ów) .................

e-mail konsumenta, na który była wykupiona usługa .................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .................

Data .................

 


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.przekroj.pl/sklep/kiosk

 

Obowiązuje od 10.01.2022

Wersję REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązującego do dnia 09.01.2023 mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.przekrój.pl/sklep/kiosk prowadzony jest przez Fundację Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

 

1.2 Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą zapoznanie się z aktualną ofertą Przekroju, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów.

 

 

2. DEFINICJE

 

2.1 Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

 

2.2 Dzień Roboczy – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.3 Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Przekrojem albo (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych przez Przekrój, jak również zawrzeć Umowę Sprzedaży z Przekrojem.

 

2.4 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

 

2.5 Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Przekrojem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.6 Konto – indywidualne konto Klienta na Stronie Internetowej Przekroju, umożliwiające dostęp do części Usług Elektronicznych i przechowujące informacje podane przez Klienta oraz informacje o składanych przez niego Zamówieniach i zawieranych Umowach Sprzedaży.

 

2.7 Przekrój – sprzedawca w Sklepie Internetowym i właściciel domeny internetowej www.przekrój.pl, tj. Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318.

 

2.8 Regulamin – niniejszy dokument.

 

2.9 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2.10 Strona Internetowa Przekroju – strona internetowa Przekroju dostępna pod adresem https://przekroj.pl/, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Sklepu Internetowego.

 

2.11 Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Przekrojem.

 

2.12 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem a Przekrojem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

2.13 Usługa Elektroniczna – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Przekrój, w tym w szczególności polegające na umożliwieniu Klientowi zapoznania się z aktualną ofertą Przekroju, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów, a także umożliwieniu Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów.

 

2.14 Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 2.15. Przedsprzedaż – Umowa Sprzedaży o wydłużonym czasie realizacji. Każdy Towar z wydłużonym czasem realizacji oznaczony jest jako „Przedsprzedaż”

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

 

3.1 W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

3.1.1 połączenie z internetem (przewodowe lub bezprzewodowe);

3.1.2 używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;

3.1.3 włączona obsługa Javascript i zapisu plików Cookies;

3.1.4 korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px. 

3.2 Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony Internetowej Przekroju, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.

 

3.3 Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony Internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

 

3.4 Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

 

3.5 Przekrój, na żądanie Klienta, dostarczy Klientowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych, w formie wskazanej przez Klienta.

 

 

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

4.1 Przekrój świadczy Usługi Elektroniczne bezpłatnie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, na czas nieokreślony. Przekrój robi wszystko, aby świadczyć Usługi w sposób niezakłócony, na najwyższym poziomie i pozbawione wad.

 

 

5. KONTO

 

5.1 Utworzenie Konta przez Klienta nie jest konieczne, ale ułatwia dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym oraz kontakt we wszelkich sprawach, w tym w sprawach zakupów i reklamacji między Klientem a Przekrojem.

 

5.2 Korzystanie z Konta możliwe jest w wyniku zalogowania się poprzez platformę facebook.com bądź utworzenie Konta. Utworzenie Konta wymaga wyboru żądania „Załóż konto” oraz spełnienia czterech obligatoryjnych etapów: 1) podanie adresu e-mail; 2) podanie hasła zabezpieczającego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, a następnie 3) kliknięcia w link potwierdzający rejestrację oraz 4) potwierdzenia rejestracji Konta w serwisie Przekrój.pl poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, stanowiący treść automatycznie wysłanej wiadomości na podany adres e-mail.

 

5.3 Potwierdzenie rejestracji Konta w serwisie Przekrój.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.

 

5.4 Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z konta) w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Przekroju, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@przekroj.pl lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

 

5.5 Przekrój usunie Konto wskutek zgłoszenia i wskazania Przekrojowi okoliczności stanowiących podstawę do stwierdzenia śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 

 

6. UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW

 

6.1 Za pośrednictwem Strony Internetowej Przekrój prezentuje Towary, ich ceny i opis, zaprasza Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży i umożliwia zawarcie tej umowy.

 

6.2 W razie wątpliwości ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie poczytuje się, , za ofertę a za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Przekroju.

 

6.3 Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Towarem oraz poprzez wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest Strona Internetowa Przekroju. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Przekroju wobec Klienta.

 

6.4 Zamówienie może zostać złożone przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

 

6.5 Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli (oferty) Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

6.6 Skuteczne złożenie Zamówienia prowadzące do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży ma miejsce po łącznym spełnieniu następujących etapów:

(a) Klient wybiera Towar udostępniony poprzez stronę Sklepu Internetowego i dodaje go do elektronicznego koszyka;

(b) Klient wypełnia obligatoryjne pola, tj. imię, nazwisko, pełen adres – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail; w celu ułatwienia komunikacji Klient może również podać swój numer telefonu oraz wpisać uwagi do zamówienia;

(c) Klient akceptuje Regulamin, dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności (usługa PayU bądź PayPal); w celu zrealizowania Zamówienia Klient klika pole „Zamawiam i płacę” (do momentu uruchomienia funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania Zamówienia);

(d) po kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” Klient zostanie przekierowany na stronę internetową wybranej platformy płatniczej w celu dokonania zapłaty za Towar;

(e) po dokonaniu płatności Klient zostaje przekierowany z powrotem do Sklepu Internetowego;

(f) w odpowiedzi na Zamówienie Przekrój wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie Zamówienia i przyjęciem oferty złożonej przez Klienta oraz potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia albo wiadomość o braku możliwości jej przyjęcia;

(g) Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa powyżej w pkt. f.

 

6.7 Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet za pomocą Sklepu Internetowego.

 

6.8 Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 

7. CENA ORAZ PROMOCJE TOWARÓW

 

7.1 Przekrój zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, jednakże cena Towaru obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia, przed wprowadzeniem zmian, pozostają dla Klienta wiążące.

 

7.2 Cena Towaru udostępniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskiej walucie – złoty (PLN) i zawiera wszelkie należne podatki. Cena Towaru nie zawiera informacji o kosztach przesyłki oraz o ewentualnych cłach. O wysokości kosztów przesyłki Klient informowany jest oddzielnie na stronach Sklepu Internetowego. Przekrój nie informuje o ewentualnych cłach. Klient jest informowany o łącznej cenie Towaru wraz z podatkami.

 

7.3 Informacja o całkowitym koszcie Zamówienia Towaru przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

 

7.4 Promocje w Sklepie Internetowym dotyczące sprzedaży Towarów nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

7.5 Promocje w ramach Sklepu Internetowego dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do wyczerpania zapasów.

 

 

8. PŁATNOŚCI

 

8.1 Przekrój udostępnia Klientowi dwa systemu płatności elektronicznej:

(a) za pośrednictwem platformy płatniczej PayU wybierając jedną z czterech dostępnych możliwości: 1) przelewem online lub tradycyjnym; 2) kartą debetową lub kredytową; 3) BLIK – płatność kodem z aplikacji banku Klienta; 4) portfele elektroniczne Google Pay, Visa Checkout, Masterpass; więcej informacji o zasadach płatności PayU pod adresem https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

(b) za pośrednictwem płatności PayPal.

 

8.2 Dostawcą systemu płatności elektronicznej PayU jest spółka pod firmą PayU S.A., a systemu PayPal spółka pod firmą PayPal Polska sp. z o.o.

 

8.3 Skorzystanie przez Klienta z wybranego przez niego systemu płatności elektronicznej wymaga wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, udostępnianego Klientowi przez danego dostawcę usługi płatności elektronicznej prze dokonaniem płatności a także przestrzegania postanowień tego regulaminu.

 

8.4 Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie przewidzianego 7-dniowego terminu Przekrój wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin. Po upływie przewidzianego terminu Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana bez składania odrębnych oświadczeń przez Klienta lub Przekrój. 

 

 

9. DOSTAWA

 

9.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

9.2 Przekrój dostarcza Towary zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłka Pocztex albo paczka pocztowa krajowa albo jako przesyłkę kurierską za pośrednictwem DHL Parcel Polska lub innej firmy świadczącej usługi kurierskie. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo udostępniane w Formularzu Zamówienia.

 

9.3 Towar może zostać dostarczony na wskazany przez klienta adres zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

 

9.4 Czas wykonania Umowy Sprzedaży przez Przekrój liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Przekroju (zaksięgowania wpłaty), przygotowania Towaru do wysyłki, do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi i wynosi 4 Dni Robocze. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika.

 

9.5 W przypadku Towarów oznaczonych jako Przedsprzedaż, czas wykonania Umowy Sprzedaży ulega wydłużeniu i wynosi 90 Dni Roboczych liczonych od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Przekroju (zaksięgowania wpłaty), przygotowania Towaru do wysyłki, do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika.

 

9.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej Towar albo Towary.

 

 

10.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

10.1 Przekrój zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar oraz świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 

10.2 W razie stwierdzenia, iż Towar lub Usługa Cyfrowa posiada wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zawarte w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przekrój odpowiada za wady fizyczne Towaru lub Usługi Cyfrowej, jeżeli ta zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia doręczenia towaru Klientowi – wówczas Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady.

 

10.3 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie:

(a) pisemnej na adres Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa;(b) elektronicznej na adres e-mail: sklep@przekroj.pl.

10.4 W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się zawarcie w jej opisie reklamacji:

(a) dane Klienta;

(b) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(c) żądania Klienta;

(d) informacji o formie otrzymania odpowiedzi na reklamację;

(e) kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane wskazane w punkcie (a)-(e) są jedynie zaleceniami – ich brak pozostaje bez wpływu na skuteczność reklamacji.

 

10.5 Przekrój ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Przekroju w powyższym terminie oznacza, iż reklamacja uznana została za uzasadnioną.

 

10.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Przekroju na adres: Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

 

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

11.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem do Przekroju. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w formie:

(a) w formie pisemnej na adres Fundacja Przekrój, Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa;

(b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@przekroj.pl.

 

11.2 Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego (Załącznik nr 1) do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 

11.3 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, doręczenia Towaru Konsumentowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

 

11.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

11.5 Przekrój ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Przekrój dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

11.6 Przekrój może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili otrzymania od Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, o ile Przekrój nie zaproponował osobistego odbioru Towaru od Konsumenta.

 

11.7 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Przekrojowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przekrój do odbioru, chyba że Przekrój zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fundacja Przekrój, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa.

 

11.8 Konsument ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

11.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Przekrój wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  (2)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (6) zawartej w drodze aukcji publicznej; (7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

12.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

12.2 Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

12.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

 

12.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Przekrojem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

12.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Przekrojem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

12.3 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

13.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami, tj. przedsiębiorców.

 

13.2 Przekrojowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia – wówczas odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Przekroju.

 

13.3 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Przekrój ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

13.4 Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przez Sprzedawcę przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przekrój w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, które powstały od chwili przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania tegoż Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

13.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Przekroju z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 

13.6 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, którzy korzystają z Usług Elektronicznych Przekrój może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi niebędącego Konsumentem stosownego oświadczenia.

13.7 Odpowiedzialność Przekroju w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, niezależnie od faktu czy korzysta on z Usługi Elektronicznej czy zawiera Umowę Sprzedaży oraz bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Przekrój ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

 

13.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Przekrojem a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Przekroju, zaś prawem obowiązującym dla umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami, tj. przedsiębiorcami, będzie prawo polskie.

 

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

14.2 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja PRZEKRÓJ z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa; e-mail: fundacja@przekroj.pl.

14.3 Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: IOD, Fundacja PRZEKRÓJ, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@przekroj.pl.

14.3 Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Dane są przetwarzane w celu:

14.3.1 zawarcia/wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług elektronicznych przez Fundację PRZEKRÓJ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie i w związku z wykonywaną umową, a następnie

 

14.3.2 w celach podatkowo-księgowych z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

 

14.3.3 realizacji kontaktu związanego z zawartą umową (telefonicznego, mailowego etc.) z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), jeśli chodzi o dane osobowe osób do kontaktu, reprezentujących naszego kontrahenta,

 

14.3.4 realizacji procesu reklamacyjnego (w celu należytego rozpatrzenia reklamacji) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w celu realizacji swoich praw) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

14.4 Okres przetwarzania danych oraz dobrowolność lub konieczność podania danych

 

Dane zbierane do realizacji umowy przetwarzane są przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy oraz spełnienia obowiązków ustawowych związanych z przetwarzaniem dokumentacji księgowo-podatkowej. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania, a następnie przez 2 lata od momentu, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Dane niezbędne do realizacji umowy/rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy.

 

Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania umowy. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia. Przekazanie danych osób reprezentujących Klienta/Kontrahenta jest dobrowolne, niemniej bez danych osobowych nie będziemy mogli kontaktować się w sprawie realizacji zamówienia. Podanie danych w celu zrealizowania procesu reklamacyjnego jest konieczne do prowadzenia tego procesu oraz jego zakończenia.

 

14.5 Prawa osoby, której dane dotyczą

 

14.5.1 Prawo do sprzeciwu

– W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności albo Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

Ponadto przysługuje Państwu:

14.5.2 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim dane są lub będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mail: iod@przekroj.pl;

 

14.5.3 prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 

14.5.4 prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w tym danych zawartych w panelu konta internetowego;

 

14.5.5 prawo żądania usunięcia danych osobowych;

 

14.5.6 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

14.5.7 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego lub prawo do żądania od nas wysłania tych danych do innego administratora. Jednakże zrobimy to wyłącznie wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych;

 

14.5.8 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

14.6 Pozyskiwanie danych przez Fundację PRZEKRÓJ.

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika.

 

14.7 Rodzaj przetwarzanych danych

imię i nazwisko;

adres korespondencyjny;

adres e-mail, na który przesyłane będą wiadomości;

numer telefonu (o ile został wskazany);

dane dotyczące zachowań w Internecie – czasu spędzonego na poszczególnych stronach internetowych Administratora oraz odwiedzania poszczególnych stron.

 

14.8 Dane osobowe nie będą profilowane, wobec danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

14.9 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej kwartalnika „Przekrój”.

 

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

15.1 Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod adresem: www.przekrój/sklep/regulamin. Możliwe jest także sporządzenie wydruku Regulaminu.

 

15.2 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych na Stronie Internetowej Przekroju oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

15.3 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

15.4 Prawem właściwym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo polskie.

 

15.5 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

15.6 Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Przekrojem a Klientem, a które mogłyby znaleźć zastosowanie.

 

15.7 Przekrój zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu poprzez dokonanie zmian lub uzupełnień w sytuacjach niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, w przypadku zmian wpływających na realizację postanowień Regulaminu, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności lub dostaw oraz w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego wpływającej na jego funkcjonowanie.

 

15.8 O planowanej zmianie Regulaminu Przekrój będzie informował Klientów poprzez udostępnienie stosownej informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego oraz jej utrzymanie przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto zostaną również powiadomieni o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

15.9 Klient nie ma obowiązku akceptacji zaktualizowanego Regulaminu, jednakże warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych i możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

15.10 W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta pod warunkiem, że zachowane zostały wymagania określone w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, tj. w sytuacji, gdy Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Klient będący Konsumentem ma jednakże prawo odstąpienia od umowy, w wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych.

 

15.11 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

15.12 W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Przekrój dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 

15.13 Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2019 roku.

 

 


Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy od Regulaminu Sklepu Internetowego Przekroju.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

Adres konsumenta(-ów)

-

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 


Regulamin świadczenia Usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji PRZEKRÓJ

 

1.         DEFINICJE

Następujące terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

1.1 Darowizna – Środki pieniężne przekazywane przez Użytkownika na rzecz Fundacji poprzez skorzystanie z Usługi i dokonanie płatności elektronicznej przy użyciu Tpay.

1.2 FaniPay – Serwis płatności prowadzony przez Fundację FaniMani z siedzibą w Poznaniu, ul. Czesława Miłosza 3, 60-461 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507234, NIP:  7811895425, REGON: 302717840, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje Darowiznę na rzecz Fundacji.

1.3 Fundacja – Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318, będąca usługodawcą Serwisu w  rozumieniu art. 2 pkt 6) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 KIP –Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w  Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 będąca podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych przy użyciu Tpay.

1.5 Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 j.t. z późn. zm.).

1.6 Konsument – Osoba fizyczna zawierająca z Fundacja Umowę, jeżeli Umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.7 Regulamin – Niniejszy „Regulamin świadczenia usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Przekrój” będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.8 Regulamin Płatności – Regulamin dokonywania płatnośc określający zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu Tpay udostępniany przez KIP.

1.9 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

1.10 Serwis – Strona internetowa pod adresem https://przekroj.pl/.

1.11 Tpay – Serwis internetowy prowadzony przez KIP z wykorzystaniem którego Użytkownik może przekazać Darowiznę na rzecz Fundacji.

1.12 Umowa – Umowa zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.

1.13 Usługa – Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w  Regulaminie.

1.14 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 j.t. z późn. zm.).

1.15 Użytkownik – Osoba fizyczna która korzysta z Usługi.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1 Regulamin określa zasady świadczenia Usługi oraz przekazywania Darowizn na rzecz Fundacji.

2.2 Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z  Usługi określonej w Regulaminie oraz zaakceptować jego postanowienia. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

3.  RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

3.1 Fundacja świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego podanie danych niezbędnych do przekazania Darowizny na rzecz Fundacji.

3.2  W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik dokonuje następujących czynności:

3.2.1 wypełnienie formularza dostępnego pod adresem przekroj.pl/wesprzyj-nas poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;

3.2.2 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;

3.2.3 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu Płatności oraz że akceptuje postanowienia w nim zawarte;

3.2.4 wybranie przycisku „Wpłacam”, co powoduje przekierowanie na stronę Tpay w celu przekazania Darowizny, za którą Użytkownik dokonuje płatności elektronicznej przy użyciu Tpay.

3.3 Do zawarcia Umowy pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem dochodzi z momentem skorzystania z Usługi w sposób opisany w punkcie 3.2 powyżej.

3.4  Umowa zawierana jest na czas korzystania z Usługi. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w dowolnym momencie.

3.5 W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z  prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

3.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podaniem danych.

3.7 Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych podmiotów trzecich. Zastosowanie mają wówczas regulaminy lub inne dokumenty określone przez podmioty trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. W takim przypadku Fundacja nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim. Odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez podmioty trzecie regulują odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z podmiotami trzecimi.

3.8 Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z  Serwisu dostępne są w „Regulaminie korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl” pod adresem https://przekroj.pl/regulamin.

 

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

4.1 Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest bezpłatne.

4.2 Prawidłowe korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

4.2.1 posiadania jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft® Windows® w wersji 7, 8, 8.1, 10 albo wyższy;

4.2.2 posiadania aktywnego i prawidłowo działającego dostępu do Internetu;

4.2.3 korzystania z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome® for Windows® (wersja 52 lub nowsza), Mozilla® Firefox® (wersja 48 lub nowsza), Microsoft®, Edge® (wersja 34 lub nowsza);

4.2.4 akceptacji plików cookie przez powyżej wskazaną przeglądarkę internetową oraz włączenie Javascript.

4.3 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi.

 

5. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 

5.1 Celem przekazania Darowizny przez Użytkownika jest wsparcie realizacji działalności statutowej Fundacji.

5.2 Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca Użytkownikiem.

5.3 Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art.  888  § 1 Kodeksu Cywilnego pomiędzy Fundacją a Darczyńcą, na mocy której Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swego majątku.

5.4 Darowizny otrzymane przez Fundację zostaną przekazane wyłącznie na cele statutowe Fundacji określone w statucie Fundacji.

5.5 Płatność za Darowiznę dokonywana jest elektronicznie przy użyciu Tpay za pośrednictwem FaniPay. W ramach płatności elektronicznych Użytkownik może dokonać wpłat za pomocą:

5.5.1 Karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

5.5.2 Płatności online;

5.5.3 Płatności mobilnej BLIK.

5.6 Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych jest KIP. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

5.7 Zasady udostępniania możliwości dokonywania płatności elektronicznych przy użyciu Tpay określone są w Regulaminie Płatności udostępnianym przez KIP.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

6.1 Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza dane osobowe w  następującym zakresie:

6.1.1 w celach niezbędnych do wykonania Umowy oraz umowy darowizny zawartej przez Użytkownika z Fundacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

6.1.2 w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, wynikających w szczególności z przepisów prawa podatkowego, na podstawie art.  6  ust. 1 lit. c) RODO;

6.1.3 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, w szczególności przesłania podziękowań za przekazanie Darowizny, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.2 Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

6.3 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w  Serwisie zostały określone w „Polityce prywatności i Cookies” dostępnej pod adresem https://przekroj.pl/polityka-prywatnosci.

 

7. REKLAMACJE

 

7.1 Reklamacje dotyczące świadczonej Usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internet@przekroj.pl.

7.2 Fundacja rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

8.1 Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń:

8.2.1 poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;

8.2.2 przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

8.3 Działania mediacyjne określone w punkcie 8.3.1, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Fundacją. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.4 Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2019 poz. 1668 j.t. z późn. zm.), określone w punkcie 8.3.2, są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z  zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i  działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

8.5 Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Fundacją, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Fundacji w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

8.6 Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Fundacja zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

8.7. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Fundacja ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli Fundacja wyraziła taką zgodę, jest zobowiązana od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Fundacja zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1 Fundacja jest uprawniona do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania praw nabytych Konsumenta. Informacja o zmianie Regulaminu jest przekazywana poprzez zawarcie Regulaminu w nowym brzmieniu w ramach zasobów Serwisu.

9.2 Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3  Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem https://przekroj.pl/wesprzyj-nas w  sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w  zwykłym toku czynności.

9.4 W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie.

9.5 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W  miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

9.6       Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.


REGULAMIN 

Konkurs im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

 

§1. 

Organizatorem konkursu jest: Fundacja PRZEKRÓJ, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa,  NIP: 7010868991 

 

Współorganizatorem konkursu jest: „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP: 7251972744 

 

Partnerem konkursu jest: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipinskiego w Warszawie, ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa, NIP: 5251572216 

 

§2. 

Głównymi założeniami konkursu są: 

a) promocja krótkiej formy komiksowej jaką jest pasek komiksowy, 

b) aktywizacja środowisk twórczych związaną z kulturą komiksu, 

c) kultywowanie tradycji i korzeni komiksowych, 

d) upowszechnianie kultury komiksu oraz twórczości Zbigniewa Lengrena, 

f) realizacja misji statutowej Fundacji PRZEKRÓJ. 

 

Rozdział II Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

§3. 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pasków komiksowych, nawiązujących do haseł - żywiołów. 

2. Konkurs dedykowany jest osobom powyżej 16 roku życia. 

3. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumie się zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§4. 

1. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia gotowych pasków komiksowych na adres e-mail: konkurs@przekroj.pl

2. Paski komiksowe powinny składać się od 3 do 5 kadrów, w formacie 5 cm na 5 cm, pion lub poziom, kolorystyka dowolna. 

3. Każdy uczestnik ma prawo do złożenia od 1 do 3 pasków komiksowych. 

4. Pliki z paskami komiksowymi należy przekazać w formacie pdf, png, tif w rozdzielczości maksymalnie 300 DPI, RGB lub CMYK. 

5. Plik z paskiem należy podpisać imieniem, nazwiskiem i ewentualnie tytułem pracy, jeśli taki jest. 

6. Paski komiksowe mogą być wykonane samodzielnie, Organizator przyjmuje także prace zbiorowe. 

 

§5. 

1. Każda praca musi być przesłana w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy Organizatora i zawierać: 

a) imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

b) imię i nazwisko opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni,  

c) adres do korespondencji, 

d) dane kontaktowe (telefon, e-mail), 

e) zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO 

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, równocześnie niezbędne do przeprowadzenia i udziału w konkursie. Zgłoszenia niezawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowe informacje na temat zasad przechowywania tych danych przez Organizatora oraz zakresu i sposobu ich przetwarzania przez Organizatora zawiera klauzula informacyjna zawarta w treści załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla skuteczności zgłoszenia w konkursie konieczne jest oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z tymi informacjami wysłane w mailu wraz paskiem komiksowym. 

 

§6. 

Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wysłanie  pliku  z  paskami  komiksowymi  zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu oraz przesłanie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla uczestników konkursu. 

 

§7. 

Konkurs składa się z pięciu etapów, odpowiadających pięciu żywiołom. Projekty cyfrowe z paskami komiksowymi powinny być wysłane na poszczególne etapy w terminach: 

1. I ETAP, POWIERTRZE - do 15 listopada 2022 

2. II ETAP, WODA - do 1 marca 2023  

3. III ETAP, OGIEŃ - do 1 kwietnia 2023 

4. IV ETAP, ZIEMIA - do 15 maja 2023  

5. V ETAP, PRZESTRZEŃ - do 1 lipca 2023 

 

Na adres e-mailowy konkurs@przekroj.pl Organizatora z dopiskiem w temacie e-maila „Konkurs im. Zbigniewa Lengrena” wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika bądź uczestników konkursu. 

Uczestnik konkursu może przesłać prace konkursowe na dowolną liczbę etapów, nie musi przesyłać prac na wszystkie terminy. 

 

Rozdział III Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 

§8. 

1. Oceny przesłanych prac konkursowych dokona Jury, składające się z przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena, przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora oraz Partnera. 

2. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, zgodność z tematem, własna interpretacja, pomysłowość, ciekawy projekt graficzny, estetyka pracy i wykonanie. 

3. Decyzja Jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać. 

4. Konkurs składa się z dwóch części: 

 

Część pierwsza 

W każdym etapie spośród nadesłanych pasków komiksowych, Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, przedstawicieli Współorganizatora, przedstawicieli Partnera oraz przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena wyłoni 10 nominowanych w tym jednego zwycięzcę etapu. 

 

Część druga 

Po upływie czterech kwartałów wyłonionych zostanie 50 nominowanych, w tym pięciu zwycięzców pierwszej części. Wszyscy nominowani będą brani pod uwagę w głównym konkursie, którego finał odbędzie się w trakcie 34. Międzynarodowego Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, gdzie zostanie przyznana nagroda finansowa oraz statuetka Profesora Filutka dla zwycięzcy bądź zwycięzców konkursu. 

Zwycięzcę bądź zwycięzców konkursu wyłoni Jury składające się z przedstawicieli Organizatora, Współorganizatora, przedstawicieli rodziny Zbigniewa Lengrena oraz Partnera. 

5. Zwycięzca/Zwycięzcy części pierwszej otrzyma nagrodę w postaci publikacji swojego paska/pasków komiksowych w mediach Fundacji PRZEKRÓJ. 

6. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w pierwszej części konkursu będzie przyznana nagroda finansowa: Autor/Autorzy najlepszego paska/pasków komiksowych, z zastrzeżeniem regulaminu §11 ust. 1, 2 i 3, otrzyma/otrzymają nagrodę w wysokości 1000,00 zł. 

7. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania pracy konkursowej w drugiej części konkursu będzie przyznana nagroda finansowa: Autor/Autorzy najlepszego paska/pasków komiksowych, z zastrzeżeniem regulaminu §11 ust. 1, 2 i 3 otrzyma/otrzymają nagrodę w wysokości 4000,00 zł. 

8. Z tytułu udziału w konkursie i wykonania zwycięskiej pracy konkursowej w drugiej części konkursu będzie przyznana nagroda w postaci statuetki Profesora Filutka. 

9. Zwycięzca bądź zwycięzcy najlepszego paska/pasków komiksowych otrzyma/otrzymają także możliwość publikacji pasków w wydaniu kwartalnika Przekrój. 

10. O wynikach obrad Jury zwycięzca/zwycięzcy zostaną poinformowani przed Festiwalem i zostaną zaproszeni do odebrania nagród osobiście (Organizator zwróci laureatom koszty podróży zgodnie z ustalonym limitem). 

11. Jury będzie miało możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. 

12. Od nagród potrącone zostaną wymagane prawem podatki. 

13. Organizator i Współorganizator zobowiązani są do obliczenia od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Współorganizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagród na pokrycie należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku. 

15. Organizator oraz Współorganizator sporządzą PIT-8 AR, tj. deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego. W tym celu osoby nagrodzone lub ich opiekunowie będą poproszeni o podpisanie stosownej deklaracji zawierającej niezbędne informacje dla celów podatkowych. 

 

§9. 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas 34. MFKiG, a wydanie nagród będzie potwierdzone stosownym oświadczeniem uczestnika. 

2. Prace zwycięzcy/zwycięzców oraz nominowanych mogą zostać zaprezentowane w trakcie trwania 34. MFKiG. 

3. Część pasków komiksowych zostanie pokazana na stronie Festiwalu oraz w mediach społecznościowych w ramach 34. MFKIG. Współorganizator konkursu będzie miał prawo wyboru pasków komiksowych, które ukażą się na stronie Festiwalu oraz w mediach społecznościowych w ramach 34. MFKiG.  

4. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy bądź zwycięzcom przelewem na konto bankowe w przeciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia nagrody. 

 

Rozdział IV Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej 

 

§10 

1. Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja PRZEKRÓJ, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, e-mail: fundacja@przekroj.pl 

2. W Fundacji PRZEKRÓJ został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD: adres e-mail: iod@przekroj.pl , adres korespondencyjny: jw.  

3. Informujemy, że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu:  

I. organizacji Konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę Profesora Filutka, wypełnienia jej warunków (tj. zrealizowania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność realizacji umowy w formie regulaminu) organizacja i przeprowadzenie Konkurs  w tym gromadzenie prac konkursowych z danymi ich autorów, przechowywanie tych danych, udostępnienie prac podczas obrad Jury, wyłonienie zwycięzców, kontakt ze zwycięzcami, publikacja zwycięskich prac wraz z imieniem i nazwiskiem autora, a także przetwarzanie danych w celu opracowania podsumowania konkursu. 

II. identyfikacji Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (identyfikacja osoby polecającej jest naszym prawnie uzasadnionym interesem),  

III. spełnienia obowiązków publicznoprawnych (obowiązki wynikające z ustaw podatkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

IV. rozpatrzenia reklamacji Uczestnika Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (obsługa reklamacji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem),  

V. Spełnienia warunków otrzymania nagrody przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (możliwość weryfikacji spełnienia warunków otrzymania nagród jest naszym prawnie uzasadnionym interesem).  

4. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom/współpracownikom administratora danych jak również podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa a także tym współpracującym z administratorem (np. firmy księgowe, informatyczne), z którymi podpisane zostały umowy powierzenia. Administrator danych ma prawo udostępnić dane Współorganizatorowi oraz Partnerowi konkursu. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, zgodnie z wymogami prawa, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do żądania przenoszenia danych (w przypadku wskazanym w art. 20 RODO).  

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodny z RODO.  

8. Dane osobowe Uczestników nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 

§11. 

1. Organizatorzy i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac w: materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, pasków komiksowych i konkursu. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie dla autorów. 

2. Prace konkursowe będą prezentowane wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska autora. 

3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, Współorganizatorowi i Partnerowi nieodpłatnej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych; 

b) wprowadzeniu w całości i we fragmentach do pamięci komputera; 

c) zwielokrotnianiu w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną; 

d) udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet); 

e) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku

– w prasie codziennej oraz magazynach; 

– publiczna prezentacja w całości lub fragmentach; 

– wyświetlanie w całości i we fragmentach; 

– nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatora oraz w mediach; 

f) odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie. 

Postanowienia §11 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do uczestników, których prace zostaną wybrane w trybie §8 ust. 5 Regulaminu. 

4. Przekazanie paska/pasków komiksowych oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik. 

5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą do przeprowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do Organizatora i Jury konkursowego. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny. 

8. Zwycięzca/Zwycięzcy oraz nominowani nieodwołalnie upoważniają Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności utworu oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

9. Kontakt w sprawie konkursu: Fundacja Przekrój, Aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, e-mail: konkurs@przekroj.pl 

10. Regulamin Konkursu oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora oraz Współorganizatora Konkursu. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: 

a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu; 

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu. 

13. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 


Regulamin Turnieju Układania Puzzli Przekroju

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Turniej Układania Puzzli Przekroju” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§2

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest ułożenie na czas puzzli podczas wydarzenia pt. Turniej Układania Puzzli Przekroju, który odbędzie się 16 kwietnia 2023 roku w Warszawie.

2. Zdjęcie ułożonych puzzli może być wykorzystane w związku z prezentacją wyniku konkursu na stronie przekroj.pl, na Facebooku.

 

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)      pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych;

b)      członkowie rodzin pracowników i współpracowników.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 

§4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zgłoszenie w Konkursie na adres fundacja@przekroj.pl.

2. Do udziału w Konkursie można zgłosić się w maksymalnie trzyosobowym zespole.

3. Uczestnicy układają puzzle na czas – obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

4. Zwycięża osoba lub osoby, które jako pierwsze ułożą wszystkie puzzle.

5. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenia Uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu).

10. Lista imienna laureatów zostanie opublikowana na stronie przekroj.pl i może zostać opublikowania w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2023 r.

§5

JURY I NAGRODY

1. Nagrody przyzna jury (dalej „Jury Konkursu”).

2. Jury Konkursu decyduje o przyznaniu nagród.

3. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie jest nagroda pieniężna o wartości 200 zł.

4. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu Nagrody.

5. Jury Konkursu może przyznać obok Nagrody, także wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

6. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie.

8. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:

a)      wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;

b)      podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie;

c)       żądania zwrotu Nagrody już przyznanej. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

§6

PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

 

§7

DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Przekrój, Warszawa, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa lub email: iod@przekroj.pl.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody zwycięzcy i wyróżnionym, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców i wyróżnionych opublikowanej w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2023 r., na stronie przekroj.pl, na fanpage na FB kwartalnika oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażana poprzez przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

6. Poza publikacją imion i nazwisk Uczestników zgodnie z ust. 4 powyżej dane osobowe Uczestników nie będą nikomu przekazywane.

7. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma od Organizatora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.