Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Paulina Viardot

Czytaj
Listy do..
’70
Numer 42/1970
Strona 7