pixel Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Treści z Archiwum

1 treść

Czytaj
Poezja i mitologia: William Shakespeare "Devouring time, blunt thou the lion's paws" (sonet 19)
’93
Poezja i mitologia: William Shakespeare "Devouring time, blunt thou the lion's paws" (sonet 19)
Archiwum / Poezja