Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Wiele osób spośród naszych Czytelników i Czytelniczek wybiera tradycyjną drukowaną wersję kwartalnika, ale są także tacy, którzy coraz częściej korzystają z nośników elektronicznych. Dlatego wprowadzamy cyfrową wersję „Przekroju”. Zapraszamy do wykupienia prenumeraty, w której ramach proponujemy nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań kwartalnika.

Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na prenumeratę, będą mieli do dyspozycji bezpłatnie 7 „Przekrojowych” tekstów oraz wszystkie rysunki Marka Raczkowskiego, krzyżówki, recenzje, ilustracje i archiwalne numery z lat 1945–2000. Zapraszamy do lektury!

wykup prenumeratę cyfrową

Treści z Archiwum

19 treści

Czytaj
"Ponieśmy projekt Konstytucji w masy"!
’52
Numer 5/1952
Strona 2
Archiwum / Komentarz
Czytaj
Nad projektem Konstytucji
’52
Numer 5/1952
Strona 3
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Okładka
’52
Numer 6/1952
Strona 1
Czytaj
Prawa i obowiązki obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
’52
Numer 7/1952
Strona 9
Archiwum / Fotoreportaż
Czytaj
Dwa pokolenia
’52
Numer 9/1952
Strona 3
Archiwum / Komentarz
Czytaj
Naród swemu prezydentowi
’52
Numer 11/1952
Strona 2
Czytaj
Ludowe wojsko polskie
’52
Numer 20/1952
Strona 9
Archiwum / Fotoreportaż
Czytaj
Okładka
’52
Numer 22/1952
Strona 1
Czytaj
Święto naszej młodości
’52
Numer 29/1952
Strona 2
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Ślubujemy Tobie, Ojczyzno
’52
Numer 31/1952
Strona 3
Archiwum / Poezja
Czytaj
Polskie znaczki sportowe
’52
Numer 31/1952
Strona 10
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Przed nami wybory
’52
Numer 33/1952
Strona 3
Archiwum / Społeczeństwo
Czytaj
Trzynaście lat
’52
Numer 35/1952
Strona 2
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 1. O to walczyli najlepsi Polacy
’52
Numer 38/1952
Strona 1
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 2. Dążenia pokoleń najlepszych patriotów urzeczywistniła Polska Rzeczpospolita Ludowa
’52
Numer 38/1952
Strona 2
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 3. Nie damy wydrzeć sobie niepodległości, naszych ziem zachodnich i zdobyczy społecznych
’52
Numer 38/1952
Strona 3
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 4. Wytyczne przyszłego Planu 5-letniego uchwali sejm, który wybierzemy
’52
Numer 38/1952
Strona 4
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 5. Władza ludu, nasza praca, sojusz z ZSRR, to gwarancja naszej wspaniałej przyszłości
’52
Numer 38/1952
Strona 5
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Masy pracujące wysunęły swych kandydatów do sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
’52
Numer 40/1952
Strona 2
Archiwum / Artykuł