Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Wiele osób spośród naszych Czytelników i Czytelniczek wybiera tradycyjną drukowaną wersję kwartalnika, ale są także tacy, którzy coraz częściej korzystają z nośników elektronicznych. Dlatego wprowadzamy cyfrową wersję „Przekroju”. Zapraszamy do wykupienia prenumeraty, w której ramach proponujemy nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań kwartalnika.

Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na prenumeratę, będą mieli do dyspozycji bezpłatnie 3 „Przekrojowe” teksty oraz wszystkie rysunki Marka Raczkowskiego, krzyżówki, recenzje, ilustracje i archiwalne numery z lat 1945–2000. Zapraszamy do lektury!

wykup prenumeratę cyfrową

Treści z Archiwum

65 treści

Czytaj
Przekrój tygodnia
’50
Przekrój tygodnia
API
Czytaj
Święto Ludowe
’50
Święto Ludowe
Andrzej Stur
Archiwum / Społeczeństwo
Czytaj
W twoim własnym interesie
’50
W twoim własnym interesie
Andrzej Klominek
Czytaj
Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy
’50
Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy
Jan Kamyczek
Archiwum / Ilustracje
Czytaj
Największa inwestycja planu 6-letniego
’50
Największa inwestycja planu 6-letniego
Zbigniew Kwiatkowski
Archiwum / Fotoreportaż
Czytaj
Nowa inteligencja - z dawnych proletariuszy
’50
Nowa inteligencja - z dawnych proletariuszy
Nina Szafar
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Okładka
’50
Okładka
Czytaj
Maszyny pomagają
’51
Maszyny pomagają
Roman Burzyński
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Kongres Nauki
’51
Kongres Nauki
Stanisław Mikstein
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Tempo 66 izb na kilometr
’51
Tempo 66 izb na kilometr
Andrzej Wróblewski
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Polska 1951 - Polska do 1939
’51
Polska 1951 - Polska do 1939
Roman Burzyński
Archiwum / Fotoreportaż
Czytaj
"Ponieśmy projekt Konstytucji w masy"!
’52
"Ponieśmy projekt Konstytucji w masy"!
Archiwum / Komentarz
Czytaj
Nad projektem Konstytucji
’52
Nad projektem Konstytucji
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Okładka
’52
Okładka
Jerzy Skarżyński
Czytaj
Prawa i obowiązki obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
’52
Prawa i obowiązki obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Archiwum / Fotoreportaż
Czytaj
Dwa pokolenia
’52
Dwa pokolenia
Archiwum / Komentarz
Czytaj
Naród swemu prezydentowi
’52
Naród swemu prezydentowi
Czytaj
Ludowe wojsko polskie
’52
Ludowe wojsko polskie
Roman Burzyński
Archiwum / Fotoreportaż
Czytaj
Okładka
’52
Okładka
CAF
Czytaj
Święto naszej młodości
’52
Święto naszej młodości
Bolesław Bierut
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Ślubujemy Tobie, Ojczyzno
’52
Ślubujemy Tobie, Ojczyzno
Sławomir Mrożek
Archiwum / Poezja
Czytaj
Polskie znaczki sportowe
’52
Polskie znaczki sportowe
Stanisław Mikstein
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Przed nami wybory
’52
Przed nami wybory
Archiwum / Społeczeństwo
Czytaj
Trzynaście lat
’52
Trzynaście lat
Kazimierz Koźniewski
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 1. O to walczyli najlepsi Polacy
’52
Oto program Frontu Narodowego. 1. O to walczyli najlepsi Polacy
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 2. Dążenia pokoleń najlepszych patriotów urzeczywistniła Polska Rzeczpospolita Ludowa
’52
Oto program Frontu Narodowego. 2. Dążenia pokoleń najlepszych patriotów urzeczywistniła Polska Rzeczpospolita Ludowa
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 3. Nie damy wydrzeć sobie niepodległości, naszych ziem zachodnich i zdobyczy społecznych
’52
Oto program Frontu Narodowego. 3. Nie damy wydrzeć sobie niepodległości, naszych ziem zachodnich i zdobyczy społecznych
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 4. Wytyczne przyszłego Planu 5-letniego uchwali sejm, który wybierzemy
’52
Oto program Frontu Narodowego. 4. Wytyczne przyszłego Planu 5-letniego uchwali sejm, który wybierzemy
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Oto program Frontu Narodowego. 5. Władza ludu, nasza praca, sojusz z ZSRR, to gwarancja naszej wspaniałej przyszłości
’52
Oto program Frontu Narodowego. 5. Władza ludu, nasza praca, sojusz z ZSRR, to gwarancja naszej wspaniałej przyszłości
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Masy pracujące wysunęły swych kandydatów do sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
’52
Masy pracujące wysunęły swych kandydatów do sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Górnik
’53
Górnik
Stanisław Mikstein
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Przyszłość polskiej wsi
’53
Przyszłość polskiej wsi
Czesław Komarnicki
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Młodzi
’53
Młodzi
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Nasza droga
’53
Nasza droga
Archiwum / Artykuł
Czytaj
1 Maja w Warszawie
’53
1 Maja w Warszawie
CAF
Czytaj
U progu dziesięciolecia
’53
U progu dziesięciolecia
Andrzej Klominek
Archiwum / Artykuł
Czytaj
To było piękne i radosne święto...
’53
To było piękne i radosne święto...
CAF
Czytaj
Pięć lat, siedem dni i dwie godziny
’53
Pięć lat, siedem dni i dwie godziny
Andrzej Wróblewski
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Okładka
’53
Okładka
Zygmunt Wdowiński
Czytaj
Problem, który trzeba rozważyć: rolnictwo
’53
Problem, który trzeba rozważyć: rolnictwo
Obserwator
Archiwum / Felieton