Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Wiele osób spośród naszych Czytelników i Czytelniczek wybiera tradycyjną drukowaną wersję kwartalnika, ale są także tacy, którzy coraz częściej korzystają z nośników elektronicznych. Dlatego wprowadzamy cyfrową wersję „Przekroju”. Zapraszamy do wykupienia prenumeraty, w której ramach proponujemy nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań kwartalnika.

Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na prenumeratę, będą mieli do dyspozycji bezpłatnie 7 „Przekrojowych” tekstów oraz wszystkie rysunki Marka Raczkowskiego, krzyżówki, recenzje, ilustracje i archiwalne numery z lat 1945–2000. Zapraszamy do lektury!

wykup prenumeratę cyfrową

Treści z Archiwum

11 treści

Czytaj
Kącik filatelitystyczny - polskie nowości
’45
Numer 35/1945
Strona 14
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Kącik filatelistyczny
’46
Numer 4/1946
Strona 14
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Anglicy o Polsce i Polak o Anglii
’46
Numer 6/1946
Strona 11
Czytaj
Kącik filatelitystyczny
’46
Numer 12/1946
Strona 23
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Katolicy wobec rządu
’46
Numer 33/1946
Strona 4
Archiwum / Komentarz
Czytaj
Kącik filatelistyczny
’47
Numer 37/1947
Strona 13
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Najnowsze obiegowe polskie znaczki
’47
Numer 43/1947
Strona 14
Archiwum / Filatelistyka
Czytaj
Sejm nieoficjalnie
’48
Numer 5/1948
Strona 9
Archiwum / Fotoreportaż
Czytaj
Karykatury posłów
’48
Numer 5/1948
Strona 9
Archiwum / Rysunek
Czytaj
Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR, Pierwszy Kongres PZPR
’49
Numer 1/1949
Strona 2
Czytaj
W 5 rocznicę Manifestu Lipcowego. Prawdziwie Polacy powstali
’49
Numer 30/1949
Strona 2
Archiwum / Esej