Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Nauka przez wszystkie przypadki

Nauka przez wszystkie przypadki

Piąta edycja Copernicus Festival, który odbędzie się w dniach 22-27 maja 2018 r. w Krakowie, poświęcona będzie przypadkowi. Przypadek i pokrewne mu pojęcia, takie jak konieczność i prawdopodobieństwo, w rozmaitych dziedzinach nauki odgrywają znaczącą, a często i kluczową rolę. Dotyczy to, między innymi, fizyki, kosmologii, mechaniki kwantowej, psychologii, biologii i neurobiologii oraz nauk kognitywnych.  

Problem przypadku wykracza też poza zagadnienia naukowe, ponieważ stanowi kluczową kwestię dla ogólnej wizji świata. Być może światem – w mniejszym lub większym zakresie – rządzi przypadek? To pytanie wpisuje się w długą historię sporów filozoficznych i teologicznych, które za pośrednictwem literatury i sztuki współkształtują kulturę od wieków.

Goście Copernicus Festival przyjrzą się przypadkowi z wielu perspektyw, także literackiej i artystycznej. Pośród zaproszonych naukowców znaleźli się ekonomista Robert H. Frank, psycholog Daniel Gilbert oraz astronom i fizyk teoretyczny Jean-Pierre Lasota. Głos zabiorą także ks. Prof. Michał Heller, Adam Zagajewski, Dorota Segda, Władysław Stróżewski, Czesław Porębski, Jerzy Fedorowicz, Joanna Kołaczkowska i Henryk Sawka, a także twórca projektu My artificial muse, Albert Braque-Duran. Festiwalowi będą towarzyszyć liczne wystawy i koncerty.

Pełen program festiwalu dostępny na oficjalnej stronie Copernicus Festival.

 

 

 

                       

             

           

Data publikacji: