Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Goshka Macuga

Artystka sztuk wizualnych. Tworzy rzeźby, instalacje, kolaże i fotografie, w których często nawiązuje do prac innych artystów i wykorzystuje kopie ich dzieł. Mieszka i pracuje w Londynie.