pixel Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szukaj

fizyka
70 wyników
70 wyników
Do czytania
Do czytania
Do czytania / nauka
Reinkarnacja
Reinkarnacja
Do czytania / nauka

Zdaniem noblisty sir Rogera Penrose’a wszechświat raz po raz umiera i się odradza – pisze

Paul Ratner

Do czytania / nauka
Paradoks dziadka
Paradoks dziadka
Do czytania / nauka

Fizycy twierdzą, że podróż w czasie bez paradoksów z logicznego punktu widzenia jest możliwa – pisze

Kevin Dickinson

Kwartalnik / nauka
Byt z bitu
Byt z bitu
Kwartalnik / nauka

Ludzie od wieków się zastanawiali, z czego tak naprawdę zbudowany jest wszechświat. Według niektórych współczesnych naukowców u podstaw wszystkiego, co istnieje, leży informacja – pisze

Philip Perry

Kwartalnik / nauka
Co nas tu trzyma
Co nas tu trzyma
Kwartalnik / nauka

O grawitacji i ewolucji opowiada

Mikołaj Golachowski

Kwartalnik / nauka
Barwy osobiste
Barwy osobiste
Kwartalnik / nauka

Każdy z nas żyje we własnym kolorowym wszechświecie. I można to udowodnić naukowo, o czym pisze

Szymon Drobniak

Kwartalnik / nauka
Paranaukowa kariera aury
Paranaukowa kariera aury
Kwartalnik / nauka

Granice między nauką a metafizyką nie zawsze mają charakter ostrego podziału i nie wszystkie zjawiska można wyjaśnić na gruncie materialistycznego światopoglądu – pisze

Tomasz Wiśniewski

Kwartalnik / nauka
Reakcja łańcuchowa
Reakcja łańcuchowa
Kwartalnik / nauka

Zawiłe początki energetyki opisuje

Andrzej Krajewski

Kwartalnik / nauka
Reaktor Rolls-Royce
Reaktor Rolls-Royce
Kwartalnik / nauka

Czy małe elektrownie jądrowe – to jest to? Pyta

Łukasz Kaniewski

Kwartalnik / nauka
Nieneutralny badacz neutronów
Nieneutralny badacz neutronów
Kwartalnik / nauka

O naukowcu odpowiedzialnym i niestrudzonym działaczu pokojowym Józefie Rotblacie opowiada jego biograf

Marek Górlikowski

Kwartalnik / nauka
Prąd i lęk
Prąd i lęk
Kwartalnik / nauka

Energia atomowa – czy obawy są uzasadnione? Pyta

Andrzej Krajewski

Zobacz wszystkie Zobacz wszystkie Zobacz wszystkie