Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Wiele osób spośród naszych Czytelników i Czytelniczek wybiera tradycyjną drukowaną wersję kwartalnika, ale są także tacy, którzy coraz częściej korzystają z nośników elektronicznych. Dlatego wprowadzamy cyfrową wersję „Przekroju”. Zapraszamy do wykupienia prenumeraty, w której ramach proponujemy nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań kwartalnika.

Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na prenumeratę, będą mieli do dyspozycji bezpłatnie 3 „Przekrojowe” teksty oraz wszystkie rysunki Marka Raczkowskiego, krzyżówki, recenzje, ilustracje i archiwalne numery z lat 1945–2000. Zapraszamy do lektury!

wykup prenumeratę cyfrową
tadeusz kościuszko
16 wyników
16 wyników
Kwartalnik
Kwartalnik
Kwartalnik / nauka
Jak testament  Kościuszki nie zmienił świata
Jak testament  Kościuszki nie zmienił świata
Kwartalnik / nauka

Podczas swojego drugiego pobytu w Ameryce Kościuszko spisał dokument, który mógł zmienić historię jego drugiej ojczyzny, a nawet – jak chcą zwolennicy historii alternatywnych – wyznaczyć trajektorię pozwalającą uniknąć wojny secesyjnej. Czy jego ostatni list do Jeffersona będzie kamieniem, który poruszy lawinę?

Mikołaj Gliński

Kwartalnik / nauka
Dyktator, który nie lubił wieszać
Dyktator, który nie lubił wieszać
Kwartalnik / nauka

W samym środku powstańczej zawieruchy Tadeusz Kościuszko toczył jeszcze jedną wojnę: polsko-polską. Czy to ona doprowadziła do upadku powstania?

Mikołaj Gliński

Kwartalnik / kultura
Listy od Tadeusza Kościuszki do Wirydianny Fiszer
Listy od Tadeusza Kościuszki do Wirydianny Fiszer
Kwartalnik / kultura

Tadeusz Kościuszko wysłał poniższy list do małżeństwa Fiszerów, czyli swojego adiutanta Stanisława Fiszera, szefa sztabu wojsk Księstwa Warszawskiego, oraz Wirydianny z Radolińskich Kwileckiej, secundo voto Fiszerowej. Wirydianna kochała się w Kościuszce, a w małżeństwie z Fiszerem widziała szansę na zbliżenie się do autora listu.

Kwartalnik / nauka
Inżynier Cosieski w Ameryce
Inżynier Cosieski w Ameryce
Kwartalnik / nauka

Tadeusza Kościuszki życie niezwykłe z okazji 200-lecia śmierci przypomniane, czyli o tym jak emigrant z Polski zbudował twierdzę West Point.

Mikołaj Gliński

Kwartalnik / kultura
Cierpienia młodego Tadeusza
Cierpienia młodego Tadeusza
Kwartalnik / kultura

Zanim Tadeusz Kościuszko został bohaterem walk o wolność na dwóch kontynentach, próbował w Polsce zostać mężem pewnej panny. Okazało się to zadaniem nieporównanie trudniejszym.

Mikołaj Gliński

Zobacz wszystkie