Page 1 8FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Ciesz się latem!

Letni „Przekrój” dostępny w sprzedaży! W nowym numerze piszemy o szacunku dla wszystkich istot – ludzkich i pozaludzkich. Ponadto zastanawiamy się nad zmierzchem antropocenu, poznajemy południe Afryki i zgłębiamy temat ego: czym tak naprawdę ono jest i jak je poskromić?

Kup letni „Przekrój”

188 stron do czytania przez trzy miesiące. „Przekrój” w nowym formacie jest wygodniejszy do przeglądania. Zamów i ciesz się lekturą – tylko tutaj w niższej cenie. Sprawdź!

Przekrój
Redakcja „Przekroju” ma zaszczyt przekazać na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prenumeratę ...
2018-01-08 00:00:00

Prenumerata „Przekroju” do końca świata i jeden dzień dłużej – regulamin

Prenumerata „Przekroju” do końca świata i jeden dzień dłużej – regulamin

„PRENUMERATA DO KOŃCA ŚWIATA” – REGULAMIN

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich przyznana jest prenumerata czasopisma Przekrój (dalej „Prenumerata”). Prenumeratę przyznaje Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (zwana dalej „Przekrojem”).
 2. Prenumeratę uzyskać może osoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. Prenumeratę uzyskać można jedynie poprzez zwycięstwo w aukcji internetowej prowadzonej w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej „WOŚP”) za pomocą platformy aukcyjnej CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL. (dalej „Aukcja”).
 4. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest wygranie licytacji zgodnie z Regulaminem Aukcji oraz przekazanie Przekrojowi danych adresowych koniecznych dla przesyłania czasopisma Przekrój (imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej, adres do korespondencji)
 5. Aukcję prowadzi Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (dalej: Organizator).
 6. Aukcję prowadzi Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000,00 złotych, w całości opłacony, NIP: 525-26-74-798, REGON: 365331553, z którą Użytkownik może w zakresie SERWISU CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL, kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@charytatywni.allegro.pl (zwana dalej „Allegro”).
 7. Regulamin Aukcji dostępny jest pod adresem https://aukcje.wosp.org.pl/regulamin

 

§ 2. CO TO ZNACZY, ŻE PRENUMERATA JEST „DO KOŃCA ŚWIATA”

 1. Zwycięzcy licytacji zostanie przyznana dożywotnio nieodpłatna prenumerata czasopisma Przekrój. W zakres prenumeraty wchodzi jeden drukowany egzemplarz każdego kolejnego numeru czasopisma Przekrój, poczynając od numeru 1 (3564)/19. oraz nieograniczony dostęp do treści na stronie internetowej www. przekroj.pl.
 2. Przekrój zaprzestanie przesyłania kolejnych egzemplarzy czasopisma Przekrój w przypadku zaprzestania wydawania tego czasopisma albo w przypadku dwukrotnego nieodebrania przesyłki wysłanej na adres korespondencyjny podany przez zwycięzcę licytacji.

 

§ 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przyznania lub realizacji Prenumeraty mogą być zgłaszane Przekrojowi na adres wskazany powyżej w § 1 pkt. 1 z dopiskiem „Prenumerata do końca świata”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacje oraz kontakt z osobą wnoszącą reklamację, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.
 3. Przekrój rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Przekrój na adres wskazany przez wnoszącego reklamację.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Prenumeraty a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

Piątka dla PRZEKROJU? A może dziesiątka? Wspierając Fundację PRZEKRÓJ, wspierasz rzetelność, humor i czar.

* Pola wymagane

Data publikacji:

okładka
Dowiedz się więcej

Prenumerata
Każdy numer ciekawszy od poprzedniego

Zamów już teraz!

okładka
Dowiedz się więcej

Prenumerata
Każdy numer ciekawszy od poprzedniego

Zamów już teraz!