Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści
Nie ma śmieci!
Nie ma śmieci!

Śmieci to nie odpady, lecz surowce, które łatwo można wykorzystać. 

Taki sposób myślenia postanowiła popularyzować Fundacja Nasza Ziemia, która od ponad 20 lat organizuje ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. W tym roku finał przypada na weekend 15-17 września. 

Celem tegorocznej edycji jest zwrócenie uwagi, na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, w rzeczywistości są surowcami. Nie mogą one zatem kończyć jako „śmieci” na składowiskach (legalnych bądź nie), lecz poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

W Polsce powstaje ok. 11 milionów ton odpadów komunalnych. Recyklingowi poddawane jest tylko 26%, podczas gdy w 2030 roku będzie to musiało być 65% odpadów komunalnych (i aż 75% odpadów opakowaniowych). Jest więc wielka potrzeba jak najszybszego zwiększenia efektywności systemu gospodarki odpadami.

– Od 1 lipca 2017 roku mamy w Polsce wreszcie jednolite oznakowanie pojemników do segregacji odpadów, co tworzy przejrzysty i spójny system ich zbierania. Pozwoli to także zakończyć fikcyjną selektywną zbiórkę przez podział na „suche” i „mokre”. Potrzeba jednak jeszcze przestać używać etykietki „śmieci”, tak aby w głowie każdego z nas nie funkcjonowało podświadome lekceważące traktowanie cennych surowców wtórnych i energii w nich zmagazynowanej – mówi Sławek Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

– To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę oddajmy do segregacji – dodaje Mira Stanisławska-Meysztowicz, inicjatorka polskiej edycji Akcji Sprzątanie Świata.

Więcej informacji, w tym, jak włączyć się w tegoroczny finał, na stronie internetowej www.sprzatanieswiata-polska.pl

Data publikacji: