pixel Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy – na tyle ile to możliwe – umilić Państwu ten trudny czas, dlatego w dniach 20 marca – 20 czerwca udostępniamy wersję cyfrową wiosennego numeru bezpłatnie dla zalogowanych użytkowników. Zapraszamy do czytania i słuchania audio z bieżącego numeru! Przeczytaj wiosenny numer

W związku z zamknięciem wielu punktów sprzedaży prasy, zapraszamy do kupienia papierowej wersji numeru wiosennego w cenie okładkowej, bez dodatkowych kosztów przesyłki. Kup wiosenny numer

Przekrój
To smutna wiadomość przy obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi: płonie Biebrzański Park Narodowy. ...
2020-04-22 00:00:00
uwaga na klimat

Ratujmy Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy/ Wikimedia Commons
Ratujmy Biebrzański Park Narodowy
Ratujmy Biebrzański Park Narodowy

To smutna wiadomość przy obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi: płonie Biebrzański Park Narodowy. Zachęcamy do wspierania akcji gaśniczej.

To smutna wiadomość przy obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi: płonie Biebrzański Park Narodowy, który chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Leży w północno-wschodniej części kraju, na terenie województwa podlaskiego.

Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego. W 1995 r. została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSAR-owskiej, czyli obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego.

Tereny BPN właśnie trawi największy w historii pożar – skutek suszy panującej w naszych szerokościach geograficznych. O tej porze roku zwykle było dużo wody, jednak zmiany klimatyczne powodują bardzo szybkie wysychanie tych podmokłych terenów.

Niestety, takie akcje gaśnicze wiążą się z olbrzymimi kosztami. Dlatego można wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne i pomóc im w zakupie najpotrzebniejszego sprzętu. Dyrekcja Parku zachęca do udziału w takiej zbiórce poprzez przekazywanie datków na konto:

Bank BGK 31 1130 1059 0017 3397 2620 0016. W tytule przelewu należy wpisać: „darowizna pożar 2020”.

 

Data publikacji: