Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści
January Weiner

Łosoś w maszynie
bibliografia

Łosoś w maszynie

„W nauce nie ma nic na wiarę, dlatego przede wszystkim bądźmy sceptyczni wobec artykułów, które nie zawierają odsyłaczy” – pisze January Weiner w tekście Łosoś w maszynie, który ukazał się w wiosennym numerze „Przekroju”. Na prośbę autora w tym miejscu podajemy bibliografię do tego artykułu (która nie zmieściła się w papierowym wydaniu):

Źródła

– Bennett o swoim łososiu napisał na słynnym posterze konferencyjnym (Bennett et al. 2011), ale problem szerzej omówił w innym artykule (Bennett, Wolford, and Miller 2009); 

– Błędna statystyka w pracach z dziedziny neurobiologii została opisana przez Nieuwenhuis, Forstmann, and Wagenmakers (2011); 

– O ALS i replikacjach eksperymentów na myszach pisał w komentarzu do Nature Hayden (2014);

– Historia lorkainidu i leków na arytmię: Chalmers (2015);

– Klasyczna publikacja na temat publication bias to Easterbrook et al. (1991);

– Jeden z najważniejszych - i pierwszych - artykułów o kryzysie replikacyjnym w testach klinicznych: Prinz, Schlange, and Asadullah (2011);

– Niereprodukowane badania są lepiej cytowane: Begley and Ellis (2012);

– Replikacje ciężko opublikować: Baker (2016); 

– Nauce potrzeba więcej statystyków: Peng (2015); 

– Ważny przyczynek do rozwiązania kryzysu replikacyjnego dostarczył Ioannidis w pracy "Dlaczego większość badań klinicznych nie jest pożyteczna" (Ioannidis 2016)

– Sześć oznak złej pracy naukowej: Begley (2013)

– Wywiad z Sydneyem Brennerem na temat nauki i środowiska naukowego: Dzeng (2014). Online.

Bibliografia

Baker, Monya. 2016. “1,500 Scientists Lift the Lid on Reproducibility.” Nature News 533 (7604): 452.

Begley, C Glenn. 2013. “Reproducibility: Six Red Flags for Suspect Work.” Nature 497 (7450). Nature Research: 433–34.

Begley, C Glenn, and Lee M Ellis. 2012. “Drug Development: Raise Standards for Preclinical Cancer Research.” Nature 483 (7391). Nature Research: 531–33.

Bennett, Craig M, Abigail A Baird, Michael B Miller, and George L Wolford. 2011. “Neural Correlates of Interspecies Perspective Taking in the Post-Mortem Atlantic Salmon: An Argument for Proper Multiple Comparisons Correction.” Journal of Serendipitous and Unexpected Results 1: 1–5.

Bennett, Craig M, George L Wolford, and Michael B Miller. 2009. “The Principled Control of False Positives in Neuroimaging.” Social Cognitive and Affective Neuroscience 4 (4). Oxford University Press: 417–22.

Chalmers, Iain. 2015. “The True Lorcainide Story Revealed.” BMJ 350. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.g7717.

Dzeng, Elizabeth. 2014. “How Academia and Publishing Are Destroying Scientific Innovation: A Conversation with Sydney Brenner.” King’s Review 24. http://www-oc.chemie.uni-regensburg.de/diaz/img_diaz/How_academia_dn_publishing_destroy.pdf.

Easterbrook, Phillipa J, Ramana Gopalan, JA Berlin, and David R Matthews. 1991. “Publication Bias in Clinical Research.” The Lancet 337 (8746). Elsevier: 867–72.

Hayden, Erika Check. 2014. “Misleading Mouse Studies Waste Medical Resources.” Nature.

Ioannidis, John PA. 2016. “Why Most Clinical Research Is Not Useful.” PLoS Medicine 13 (6). Public Library of Science: e1002049.

Nieuwenhuis, Sander, Birte U Forstmann, and Eric-Jan Wagenmakers. 2011. “Erroneous Analyses of Interactions in Neuroscience: A Problem of Significance.” Nature Neuroscience 14 (9). Nature Research: 1105–7.

Peng, Roger. 2015. “The Reproducibility Crisis in Science: A Statistical Counterattack.” Significance 12 (3). Wiley Online Library: 30–32.

Prinz, Florian, Thomas Schlange, and Khusru Asadullah. 2011. “Believe It or Not: How Much Can We Rely on Published Data on Potential Drug Targets?” Nature Reviews Drug Discovery 10 (9). Nature Publishing Group: 712–12.

Data publikacji:

January Weiner

Biolog ewolucyjny i bioinformatyk, autor prawie stu prac naukowych (jak sam jednak przyznaje, nie wszystkie były wybitne). Obecnie w jednym z instytutów Maxa Plancka w Niemczech prowadzi badania nad gruźlicą. W wolnych chwilach pisze blog Biokompost.