pixel Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy – na tyle ile to możliwe – umilić Państwu ten trudny czas, dlatego w dniach 20 marca - 13 kwietnia udostępniamy wersję cyfrową wiosennego numeru bezpłatnie. Zapraszamy do czytania i słuchania audio z bieżącego numeru! Przeczytaj wiosenny numer

W związku z zamknięciem wielu punktów sprzedaży prasy, zapraszamy do kupienia papierowej wersji numeru wiosennego w cenie okładkowej, bez dodatkowych kosztów przesyłki. Kup wiosenny numer

Przekrój
Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl, który obowiązywał do 6 grudnia 2018 r.
2017-02-01 00:00:00

Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl (do 6 grudnia 2018 r.)

Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl (do 6 grudnia 2018 r.)
Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl (do 6 grudnia 2018 r.)

Regulamin korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl, który obowiązywał do 6 grudnia 2018 r.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przekrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492734, NIP: 7010409964, REGON: 146966643 (zwana dalej także „Przekrojem”) jest wydawcą strony internetowej Przekrój.pl (zwana dalej „Stroną”).

2. „Przekrój” przywiązuje istotną wagę do ochrony prywatności użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. 

3. „Przekrój” jest administratorem danych osobowych użytkowników zawartych w formularzach rejestracyjnych dla konkretnych usług oraz danych osobowych gromadzonych w sposób automatyczny. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. „Przekrój” gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyk odwiedzin, ustalaniu, które treści zamieszczone na Stronie są popularne strony odwiedzane są najczęściej, określaniu poziomu funkcjonalności Strony. 

5. Niniejsza polityka prywatności Strony nie jest źródłem obowiązków dla użytkowników Strony i ma charakter informacyjny. 

6. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych, prawo do poprawiania danych osobowych zawartych w formularzach rejestracyjnych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić.

7. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konieczne dla celów skorzystania przez użytkownika z danej usługi świadczonej przez „Przekrój”.

8. Dane osobowe użytkowników Strony zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez „Przekrój” wyłącznie w celach realizacji określonych usług świadczonych na Stronie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Strony. Dane mogą być również przetwarzane w innych celach, wyłącznie za zgodą użytkownika, w tym dla celu marketingu produktów i usług „Przekroju” oraz firm z nią współpracujących.

9. „Przekrój” nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane przez „Przekrój” oraz inne dane zbierane automatycznie mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń odpowiednich organów państwa.

 

2. POLITYKA COOKIES (JAKO CZĘŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI)

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika Strony (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Przekrój może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony;
  • optymalizowaniu emisji reklam na Stronie i usprawniania funkcjonowania Strony zgodnie ze standardami obowiązującymi w internecie.
 3. Pliki Cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Stroną reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.  
 4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies, jednakże każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Usunięcie lub zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Strony.   
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 7. Przekrój gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników Strony. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Stroną, okresowym analizom statystyk odwiedzin, ustalaniu, które treści zamieszczone na Stronie są popularne strony odwiedzane są najczęściej, określaniu poziomu funkcjonalności Strony. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Przekrój namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.
 2. Przekrój stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: internet@przekroj.pl
 4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na Stronie.

 

Data publikacji:

okładka
Dowiedz się więcej

Prenumerata
Każdy numer ciekawszy od poprzedniego

Zamów już teraz!

okładka
Dowiedz się więcej

Prenumerata
Każdy numer ciekawszy od poprzedniego

Zamów już teraz!