Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści
Michał Rusinek

Makabreska

ilustr. Sebastian Kudas
Makabreska
Makabreska

Gdy pytanie sąd Halince
zadał, jakże mogła ofiar
ciała mielić w swej maszynce,
rzekła: „Żadna filozofia!
Miałam za to wątpliwości
i rozterek bardzo wiele
w kwestii słownej poprawności: 
czy się <<mieli>>, czy też <<miele>>”.

Data publikacji: