Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Paweł Janiszewski

Historyk z Instytutu Historycznego UW. Zajmuje się czasami Cesarstwa Rzymskiego, szczególnie zjawiskami religijnymi, kierunkami filozoficznymi i kulturą tej epoki.