Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Jan Mencwel

Badacz społeczny, animator kultury, strażnik tożsamości lokalnej. Działacz Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Czytaj
Jan
Mencwel

Kult własności

Kwartalnik / Komentarz z Kwartalnika
O tym, że nie odróżniamy prawa własności od niczym nieograniczonego prawa do dysponowania nią.