Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Filip Springer

Filip Springer

Reporter, fotograf, autor książek o miastach polskich.

Czytaj
Filip
Springer

Smog jako metafora

Kwartalnik / Komentarz z Kwartalnika
Smog mógłby nas zjednoczyć. Dotyczy każdego, kto ma płuca, choćby jedno.