Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Christie Wilcox/ Quanta Magazine

Czytaj
Prawda w oczy kole

Prawda w oczy kole

nauka / Artykuł
Wciąż nie potrafimy ostatecznie rozstrzygnąć, dlaczego rośliny wykształciły ciernie – ludzkie błędy poznawcze zaciemniają problem Christie Wilcox/ Quanta Magazine