Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Bracia Rojek

Nie wiadomo, ilu było braci Rojek, ale krążyły o nich najstraszliwsze plotki. Konstanty Ildefons Gałczyński donosił: „podobno to opoje,/a jeden, mówią, mnich –/a ja się nie boję,/ja się nie boję,/ja się nie boję,/ich”.

Bo „Bracia Rojek” to jeden z wielu pseudonimów, którymi Marian Eile podpisywał swoje teksty. „Redagowali” m.in. rubrykę Myśli ludzi wielkich, średnich i psa Fafika, bywali też autorami większych tekstów.