Page 1Rectangle 52 Przejdź do treści

Agnieszka Traczewska

Fotografka. Od 2006 roku tworzy serie zdjęć poświęconych chasydom przybywającym do Polski na groby cadyków i portretuje świat ortodoksyjnych społeczności żydowskich, zamieszkałych w Izraelu oraz Stanach Zjednoczonych.
Za zdjęcie „First Time” otrzymała w 2014 roku National Geographic Traveler Photo Award.
Wyprodukowała również cykl programów "Rozmowy na koniec wieku" i "Rozmowy na nowy wiek", filmy dokumentalne ("Pokolenie '89", "Zwyczajny marzec", "Dziennik.pl", "Noc z Generałem"), filmowe portrety takich osób, jak Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski, Paweł Jasienica, Jerzy Turowicz, Adam Michnik i Ryszard Krynicki,, a także filmy dokumentalne o tematyce żydowskiej („Wiera Gran”, „Dworzec Gdański”, „Była wojna”, „Bruno Schulz”).

Czytaj
Głosy zza murów

Głosy zza murów

Do czytania / społeczeństwo
Szkoła oczywiście uczyła mnie o Holokauście, ale żydowski świat, o którym w moim rodzinnym domu bodaj nigdy się nie rozmawiało, pozostawał oddzielony – niczym niedostępny, zarosły krzakami cmentarz przy ulicy Miodowej. Dlaczego przed prawie dziesięcioma laty zaczęłam fotografować chasydów? Pisze Agnieszka Traczewska