pixel Page 18FCEBD2B-4FEB-41E0-A69A-B0D02E5410AERectangle 52 Przejdź do treści

Szanowni Państwo!

Wiele osób spośród naszych Czytelników i Czytelniczek wybiera tradycyjną drukowaną wersję kwartalnika, ale są także tacy, którzy coraz częściej korzystają z nośników elektronicznych. Dlatego wprowadzamy cyfrową wersję „Przekroju”. Zapraszamy do wykupienia prenumeraty, w której ramach proponujemy nieograniczony dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań kwartalnika.

Ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na prenumeratę, będą mieli do dyspozycji bezpłatnie 3 „Przekrojowe” teksty oraz wszystkie rysunki Marka Raczkowskiego, krzyżówki, recenzje, ilustracje i archiwalne numery z lat 1945–2000. Zapraszamy do lektury!

wykup prenumeratę cyfrową

Janusz Meissner

Czytaj
Spotkania przygodne
’50
Numer 4/1950
Strona 6
Archiwum / Wywiad
Czytaj
Spotkania przygodne... Z Janem Kottem i Januszem Meissnerem
’50
Numer 8/1950
Strona 7
Archiwum / Opinie
Czytaj
Spotkania przygodne... z Ludwikiem Hieronimem Morstinem i Kazimierzem Brandysem
’50
Numer 9/1950
Strona 7
Archiwum / Opinie
Czytaj
Wszystkie ręce na pokład!
’50
Numer 30/1950
Strona 13
Archiwum / Artykuł
Czytaj
Sztandar na Rysach
’50
Numer 50/1950
Strona 4
Archiwum / Artykuł
Czytaj
List Meissnera
’50
Numer 51/1950
Strona 10
Czytaj
Bardzo dobry piesek
’50
Numer 52/1950
Strona 7
Archiwum / Opowiadanie